Archiwum czasopisma | Instytut PWN
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
BIEŻĄCY NUMER
Analiza Przypadków. Pediatria 3/2019
ISSN: 2391-9507

Archiwum

Numer czasopisma

Analiza Przypadków. Pediatria 3/2019

W 3/2019 wydaniu kwartalnika „Analiza Przypadków. Pediatria” opublikowano m.in. artykuły wygłoszone przez ekspertów na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Pan Docent Jarosław Kwiecień z Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, w artykule „Celiakia w praktyce lekarza pediatry”, podkreśla ogromną rolę przesiewowych ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków. Pediatria 2/2019

W tym numerze szczególnie polecamy artykuł na temat aktualnych danych europejskich dotyczących skuteczności skoniugowanych szczepionek przeciw pneumokokom. Skoniugowane szczepionki PCV10 oraz PCV13 są ważną, bezpieczną i skuteczną metodą zapobiegania rozwojowi chorób wywołanych przez pneumokoki, a także stanowią szczególnie istotną ochronę bezpośrednią ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków. Pediatria 1/2019

W pierwszym w 2019 r. wydaniu „Analizy Przypadków. Pediatria” kilka artykułów na temat alergii u dzieci. Alergia na białka mleka krowiego u niemowlęcia, manifestująca się objawami z przewodu pokarmowego, może obejmować kilka odrębnych jednostek klinicznych, w tym: alergiczne zapalenie jelita grubego indukowane biał...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków. Pediatria 4/2018

W czwartym numerze kwartalnika wiele interesujących artykułów, przydatnych w codziennej pracy lekarza pediatry. W artykule „Choroby zakaźne wracają – odra” autorki przypominają obraz kliniczny, postępowanie profilaktyczne, poekspozycyjne i lecznicze tej choroby. Mononukleoza zakaźna czy wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i móżdżku ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków. Pediatria 3/2018

Na szczególną uwagę w numerze zasługuje artykuł o samookaleczeniach. Wprawdzie samookaleczenie nie jest stanem zagrożenia życia, ale w dłuższej perspektywie powtarzające się samookaleczenia są czynnikiem ryzyka prób samobójczych i samobójstwa dokonanego. W artykule opisano właściwe postępowanie, jakie należ...