Analiza Przypadków. Pediatria 3/2018 | Instytut PWN
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
Bieżący numer
Prenumerata
Archiwum
Numer archiwalny

Analiza Przypadków. Pediatria 3/2018

 • Numer: 3/2018
 • Liczba stron: 76
 • Dostępny od: 28-09-2018
 • Typ: kwartalnik
cena
32.25zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU
W numerze
Kontakt
Spis treści
Prenumerata
Analiza Przypadków. Pediatria

Zostając prenumeratorem, zyskujesz więcej:

 • bezpłatny dostęp do archiwalnych numerów
 • darmową dostawę
 • otrzymasz numer wcześniej od innych
 • gwarancję niezmienności ceny w czasie trwania okresu prenumeraty
 • atrakcyjne warunki przedłużenia prenumeraty
 • rabaty na udział w konferencjach i szkoleniach Instytutu PWN
 • dodatki tematyczne z 50% rabatem

CZASOPISMO W WERSJI MOBILNEJ DOSTĘPNE na www.ibuk.pl 

mockup ebook

 

cena od
129.00zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU

Na szczególną uwagę w numerze zasługuje artykuł o samookaleczeniach. Wprawdzie samookaleczenie nie jest stanem zagrożenia życia, ale w dłuższej perspektywie powtarzające się samookaleczenia są czynnikiem ryzyka prób samobójczych i samobójstwa dokonanego. W artykule opisano właściwe postępowanie, jakie należy podjąć w przypadku samookaleczeń oraz interwencji pozamedycznych, które lekarz ma możliwość i/lub obowiązek zainicjować.

Zakażenia bakteryjne skóry dzieci są dość powszechne, zwłaszcza w porze letniej („powroty z wakacji”). W zdecydowanej liczbie przypadków są to zakażenia banalne, do których niewątpliwie zalicza się liszajec zakaźny. Prawidłowe rozpoznanie i wczesne włączenie właściwego leczenia powodują szybkie ustąpienie choroby, ale również przerywają łańcuch zakażeń. Problematyczne jest natomiast zakażenie bakteryjne pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Prawidłowe postępowanie w takim przypadku, poparte fotografiami, przedstawiła dermatolog – dr Lidia Ruszkowska.

Interesujący jest artykuł o podobieństwach i różnicach między nietolerancją laktozy a IgE-niezależną alergią przewodu pokarmowego na białka mleka krowiego (ABMK). Mimo podobieństwa objawów z przewodu pokarmowego, ABMK i nietolerancja laktozy to dwa różne schorzenia o odmiennym podłożu patogenetycznym. Leczenie nietolerancji laktozy polega na zastosowaniu diety bez- lub niskolaktozowej, zaś leczenie ABMK – na czasowym zastosowaniu diety bezmlecznej. W obu przypadkach wskazane jest suplementowanie preparatami wapnia i witaminy D3. Według aktualnych wytycznych nie ma potrzeby wykluczania laktozy z diety u dzieci z ABMK. Polecamy przeczytanie artykułu i wdrożenie zaleceń do codziennej praktyki.

Pomiar ciśnienia tętniczego to integralna część badania fizykalnego każdego pacjenta, bez względu na wiek. Zarówno u niemowląt, jak i u dzieci w wieku przedszkolnym, bardzo trudno nie tylko prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, ale również poprawnie go zinterpretować. Jednorazowy pomiar ciśnienia tętniczego nie daje podstaw ani do rozpoznania, ani do wykluczenia nieprawidłowości w tym zakresie i ma na ogół bardzo małą wartość diagnostyczną. Ocenia się, że częstość nadciśnienia tętniczego u dzieci do 18. r.ż. waha się między 1 a 2% i jest coraz większym problemem zdrowotnym. Dlatego zastosowanie ambulatoryjnego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego w diagnostyce nadciśnienia u dzieci może być przydatne.

Z Kliniki Onkologii pochodzą dwa artykuły. Jeden z nich przedstawia przypadek pierwotnego nowotworu płuc (Pleuropulmonary blastoma), bardzo rzadkiego, wysoce agresywnym i złośliwego nowotworu, u wcześniaka, którego leczenie przeprowadzono z zadowalającym efektem w długoletniej obserwacji, przy resekcji chirurgicznej oraz chemioterapii neo- i adjuwantowej. Dziecko, obecnie 6-letnie, ma nieznaczny niedobór wzrostu i masy ciała i jest prawidłowo rozwinięte ruchowo.

Drugi artykuł dotyczy znamion barwnikowych, które stanowią złożoną grupę zmian skórnych. Mogą wystąpić już od najmłodszych lat, a ich liczba często zwiększa się wraz z upływem czasu. Mimo że zdecydowana większość znamion barwnikowych ma charakter łagodny, to nierzadko niepokoją one rodziców i są przyczyną częstych wizyt u lekarza pediatry/ onkologa. Wiedza w tym zakresie, a co za tym idzie, prawidłowe postępowanie, może zarówno zapobiec powstaniu powikłań będących konsekwencją niepotrzebnego agresywnego leczenia, jak i wpłynąć na wczesne wykrycie zmian o charakterze złośliwym. Ich leczenie na wczesnym etapie choroby istotnie oddziałuje nie tylko na rokowanie, ale też na jakość życia pacjenta po zakończonej terapii.

Kolejny artykuł dotyczy grypy. Należy pamiętać o szczepieniu przeciwko grypie, która może mieć ciężki przebieg także u osób nienależących do grup ryzyka. Udowodnioną najlepszą profilaktyką grypy są coroczne szczepienia przeciwko grypie, które są zalecane już u niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.

Na zakończenie artykuł dotyczy postępowania w przypadku ostrej biegunki u dzieci. Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych z 2017 roku oraz Europejskiego Pediatrycznego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia i Europejskiego Pediatrycznego Towarzystwa Chorób Zakaźnych, zaktualizowanymi w 2014 roku, w leczeniu ostrych biegunek u dzieci dopuszcza się stosowanie leków/preparatów wspomagających, których skuteczność została udowodniona w badaniach naukowych. Zaleca się podawanie probiotyków o udokumentowanym działaniu, smektyn dwuoktanościennych i racekadotrylu. Ten ostatni, w związku z opublikowaną w 2018 roku metaanalizą, został obszerniej opisany.