Analiza Przypadków w Pediatrii 1/2015 | Instytut PWN
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
Bieżący numer
Prenumerata
Archiwum
Numer archiwalny

Analiza Przypadków w Pediatrii 1/2015

 • Numer: 1/2015
 • Liczba stron:
 • Dostępny od: 03-04-2015
 • Typ: kwartalnik
cena
32.25zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU
W numerze
Kontakt
Spis treści
Prenumerata
Analiza Przypadków. Pediatria

Zostając prenumeratorem, zyskujesz więcej:

 • bezpłatny dostęp do archiwalnych numerów
 • darmową dostawę
 • otrzymasz numer wcześniej od innych
 • gwarancję niezmienności ceny w czasie trwania okresu prenumeraty
 • atrakcyjne warunki przedłużenia prenumeraty
 • rabaty na udział w konferencjach i szkoleniach Instytutu PWN
 • dodatki tematyczne z 50% rabatem

CZASOPISMO W WERSJI MOBILNEJ DOSTĘPNE na www.ibuk.pl 

mockup ebook

 

cena od
129.00zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU

Pierwszy artykuł: „Czy dziecko po napadzie drgawek gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji” opisuje 15-miesięcznego chłopca, który został przywieziony do izby przyjęć przez pogotowie ratunkowe po pierwszym w życiu epizodzie drgawek. U chłopca rozpoznano drgawki gorączkowe proste i rumień nagły. Wdrożono leczenie przeciwgorączkowe.Należy jednak pamiętać, że stosowanie leków przeciwgorączkowych nie zmniejsza ryzyka nawrotu drgawek gorączkowych.

Kolejny artykuł opisuje rozpoznanie ospy wietrznej z nadkażeniem bakteryjnym, z ropowicą prawego uda u 5,5-letniej dziewczynki leczonej w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Podstawą leczenia ospy wietrznej jest prawidłowa pielęgnacja skóry i prawidłowe nawodnienie.Szybkie rozpoznanie nadkażenia bakteryjnego wykwitów pozwala wdrożyć odpowiednie leczenie i ograniczyć do powikłania miejscowego. Autorzy artykułu zalecają szczepienie przeciw ospie wietrznej wszystkich pacjentów w celach prewencyjnych.

Na pytanie: jak leczyć przewlekły kaszel u przedszkolaka, odpowiedź można znaleźć w artykule opisującym 5-letniego chłopca skierowanego do szpitala w celu pogłębienia diagnostyki przewlekłego kaszlu oraz zmian radiologicznych o charakterze zacienienia, utrzymujących się pomimo leczenia antybiotykiem makrolidowym. W omawianym przypadku zarówno wywiady, jak i badanie przedmiotowe dostarczyły licznych wskazówek przemawiających za alergicznym podłożem dolegliwości, co potwierdziła również częściowa skuteczność zastosowanego leczenia przyczynowego.

Reakcja anafilaktyczna u dziecka, niezależnie od czynnika wywołującego oraz mechanizmu patogenetycznego, wymaga szybkiego rozpoznania i wdrożenia właściwego postępowania terapeutycznego – co zostało omówione w artykule „Postępowanie z dzieckiem z reakcją anafilaktyczną”. Podanie adrenaliny, nawet jeżeli jest zbyt pochopne i przedwczesne, zawsze stanowi „mniejsze zło” niż zaniechanie tej interwencji.

Leczeniem z wyboru w fenyloketonurii klasycznej jest dieta, dlatego też chorym na fenyloketonurię powinien opiekować się dietetyk z doświadczeniem we wrodzonych wadach metabolizmu. Rolą dietetyka jest wówczas opracowywanie i ustalanie szczegółowych zaleceń dietetycznych oraz kontrola ich realizacji. Niezbędna jest współpraca dietetyka z lekarzem prowadzącym, gdyż tylko wówczas zostanie zapewniona optymalna kontrola kliniczno-biochemiczno-dietetyczna. W artykule „Monitorowanie diety jako warunek skutecznego leczenia w fenyloketonurii” należy zwrócić szczególną uwagę na zaprezentowany przypadek. Prawie 3-letnia dziewczynka, z rozpoznaną wcześniej fenyloketonurią, nie była objęta opieką dietetyka zanim została skierowana do Kliniki Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

W kolejnym artykule opisano dwoje dzieci, u których rozpoznano cukrzycę typu 1. Szczegółowo omówiono diagnostykę, wdrożone leczenie, a także zwrócono uwagę na stres, jaki przeżywają rodzice chorego dziecka, którzy nie zawsze są w stanie od początku uczestniczyć w procesie leczenia. Dziecko jest wypisywane do domu w chwili, gdy rodzina poczuje się na siłach przejąć odpowiedzialność za jego dalsze leczenie. Od pierwszego dnia w domu rodzice muszą samodzielnie podejmować wiele decyzji mając świadomość, że błąd może spowodować zagrożenie życia dziecka.

O tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny w pielęgnacji napletka można przeczytać w artykule zamieszczonym w dziale „Higiena i pielęgnacja”. Do poradni urologicznej zgłosił się z rodzicami 4-letni chłopiec, skierowany z podejrzeniem guza prącia. W badaniu przedmiotowym stwierdzono niebolesne asymetryczne pogrubienie dystalnej części prącia oraz niecałkowicie odprowadzalny napletek, który nie był dotychczas odprowadzany podczas codziennej toalety dziecka. Guz okazał się zbiornikiem mastki. W artykule zwrócono uwagę na przestrzeganie zasad higieny, ponieważ gromadząca się pod napletkiem mastka jest idealną pożywką dla bakterii, które mogą być przyczyną zapalenia napletka.

Przedostatni artykuł tego numeru opisuje metody obecnie stosowane w diagnostyce chorób włosów, nierzadkich u dzieci. Techniki nieinwazyjne cieszą się największą akceptacją wśród małych pacjentów i ich rodziców. Najpopularniejszą z nich jest trichoskopia, która znalazła zastosowanie w różnicowaniu wielu patologii owłosionej skóry głowy, a także chorób włosów.

Dyskusja na temat stosowania leków off-label przez lekarzy, w tym lekarzy pediatrów, przeszła w ostatnich latach swoistą ewolucję. Jeszcze w 2012 roku w literaturze publicystycznej, a co gorsze, w wypowiedziach przedstawicieli instytucji państwowych, można było doszukać się całkowicie zmitologizowanej i zafałszowanej wizji tego problemu. Jak jest naprawdę? Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w artykule „Stosowanie leków poza wskazaniami (off-label) w pediatrii – odpowiedzialność lekarza”.