POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
Bieżący numer
Prenumerata
Archiwum
Numer archiwalny

Analiza Przypadków w Pediatrii 2/2015

  • Numer: 2/2015
  • Liczba stron:
  • Dostępny od: 21-07-2015
  • Typ: kwartalnik
cena
32.25zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU
W numerze
Kontakt
Spis treści
Prenumerata
Analiza Przypadków. Pediatria

Zostając prenumeratorem, zyskujesz więcej:

  • dostęp online do rocznika 2016
  • darmową dostawę wszystkich numerów
  • rabaty na udział w konferencjach i szkoleniach Instytutu PWN
  • 30% zniżki na wybrane książki z Twojej dziedziny
  • dodatki tematyczne z 50% rabatem
cena od
129.00zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU

Kolejny numer kwartalnika „Analiza przypadków w pediatrii” zawiera wiele interesujących przypadków z omówieniem postępowania.

Artykuł: „Gorączka u dziecka żywionego pozajelitowo w domu” omawia problemy mogące występować u dziecka żywionego pozajelitowo. Taką procedurę u dzieci prowadzą odpowiednio przeszkolone zespoły lekarzy, pielęgniarek, dietetyków i farmaceutów w czterech ośrodkach wysokospecjalistycznych. Opiekun dziecka przechodzi szkolenie, w trakcie którego nabywa umiejętności obsługi permanentnego cewnika centralnego, pompy żywieniowej oraz podłączania i odłączania worka żywieniowego. Wprzypadku niepokojących objawów lub problemów rodzice kontaktują się telefonicznie z ośrodkiem, ale także, np. w przypadku gorączki, musi umieć ocenić stan dziecka lekarz ze szpitala rejonowego lub z poradni, pobrać materiał do badania laboratoryjnego i na posiewy oraz zabezpieczyć dożylną podaż płynów w czasie transportu. Wszystkie szczegółowe zalecenia zostały omówione w tym artykule.

Dwa artykuły omawiające przypadek odry i boreliozy pomogą Państwu w diagnozowaniu i leczeniu choroby, ostatnio rzadko występującej (odra) oraz zbyt często, nieprawidłowo rozpoznawanej i leczonej. O odrze już dawno zapomnieliśmy dzięki szczepieniom ochronnym. Dlatego też przedstawiony przypadek odry powikłanej ostrym zapaleniem ucha środkowego lewego oraz bakteryjnym zapaleniem płuc u 15-miesięcznego niemowlęcia płci męskiej, przyjętego do szpitala zakaźnego z wysypką plamistą, zstępującą, w 5. dobie gorączki do 39o C, u którego wysiew zmian skórnych  poprzedzony był surowiczym zapaleniem spojówek oraz infekcją kataralną górnych dróg oddechowych, powinien być dowodem na to, że ta choroba wciąż występuje. W artykule przedstawiono diagnostykę odry, która jest prowadzona w ramach strategii jej eliminacji. Badania wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia zachorowania. Ponadto przypomniano o profilaktyce odry, jakim są szczepienia, które są najskuteczniejszą metodą zapobiegania tej chorobie. Szczepienie podstawowe skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce prowadzi się w 13.-14. m.ż., natomiast dawkę przypominającą podaje się w 10. r.ż.

Artykuł o boreliozie przedstawia przypadek 10-letniej dziewczynki, mieszkającej w dużym mieście w Polsce, u której wystąpił przewlekły rumień wędrujący po powrocie z wakacji na Mazurach. Borelioza jest przewlekłą, wieloukładową chorobą zapalną spowodowaną zakażeniem krętkami Borrelia burgdorferi. Krętki dostają się do organizmu ludzkiego w wyniku pokłucia przez zakażone kleszcze Ixodes ricinus, występujące na terenie Polski i Europy. W odpowiedzi  na zakażenie krętkami Borreliaorganizm ludzki uruchamia wiele reakcji immunologicznych, swoistych i nieswoistych, które mają na celu zwalczenie patogenów. W artykule omówiono diagnostykę i leczenie boreliozy. Ważne, że jedynym wskazaniem do wykonania testów serologicznych w kierunku boreliozy są objawy kliniczne, uzasadniające podejrzenie boreliozy. Jedynym dowodem skuteczności terapii wczesnej boreliozy jest ustępowanie objawów klinicznych choroby. Nigdy nie leczymy dodatnich odczynów serologicznych bez istnienia objawów klinicznych. Omówienie wyników badań serologicznych i obrazu klinicznego boreliozy przez specjalistę, mającego duże doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu boreliozy z Lyme, zapewne będzie dla Państwa pomocne.

Kolejny artykuł przedstawia trudności diagnostyczne w przypadku najczęstszej niedokrwistości hemolitycznej (sferocytozy  wrodzonej) wraz z algorytmem postępowania u pacjentów przygotowywanych do splenektomii. U dziewczynki z późno rozpoznaną sferocytozą wrodzoną przeprowadzono także diagnostykę tej choroby u matki, potwierdzając sferocytozę. Dobrze zebrany przed laty wywiad (niedokrwistość u matki) pozwoliłby na wcześniejsze rozpoznanie choroby u córki. W przypadku sferocytozy  wrodzonej, szczególnie w przypadku splenektomii, konieczna jest współpraca lekarzy różnych specjalności (hematologa, chirurga, pediatry, lekarza rodzinnego). Zapewniona jest wówczas optymalna opieka, która pomoże uchronić pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi z braku śledziony.

Konsekwencje prawne sprzeciwu rodziców poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym omówione zostały w artykule profesora Roberta Kubiaka z Zakładu Nauki o Przestępstwie, Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli rodzice dziecka, które ma być zaszczepione, sprzeciwiają się takiej czynności, pożądane jest, aby lekarz poinformował ich o omówionych konsekwencjach. Skuteczność szczepień ochronnych została dostrzeżona przez prawodawców, którzy dążąc do zmniejszenia zachorowań i dbając o tzw. zdrowie publiczne, w drodze aktów prawnych nakazują przeprowadzanie akcji szczepień. Obowiązek szczepień ochronnych może być skutecznie egzekwowany przez nakładanie grzywien. Organem prowadzącym egzekucję jest właściwy dla miejsca wojewoda. Akty prawne i konsekwencje ich nieprzestrzegania przez rodziców w przypadku odmowy szczepień zostały przedstawione w tym artykule.

Choroba zezowa u dzieci dotyczy 5-6% populacji. Problem nie jest niekorzystny wygląd estetyczny dziecka, ale zaburzenia widzenia stereoskopowego, włącznie z jego brakiem. Znajomość podstawowych czynników kształtujących widzenie obuoczne i metody badania okulistycznego stosowane u małych zezujących dzieci jest niezbędna dla rozpoznania choroby i diagnostyki różnicowej. Dlatego też omówienie i prawidłowe diagnozowanie  choroby zezowej u dzieci powinno zainteresować każdego pediatrę. Warunkiem powodzenia  leczenia jest jego wczesne podjęcie, w okresie kiedy istnieje duża plastyczność zarówno motoryczna, jak i ośrodkowa niedojrzałego układu wzrokowego i można przywrócić prawidłowość strukturalną kory mózgowej, odpowiedzialnej za fizjologiczny rozwój widzenia. Celem leczenia choroby zezowej jest uzyskanie widzenia obuocznego z utrzymaniem prawidłowego ustawienia i ruchomości gałek ocznych. Dlatego najlepiej byłoby zakończyć leczenie przed pójściem dziecka do szkoły.

Celiakia jest jedną z najczęstszych chorób gastrologicznych. Nie zawsze jednak jej rozpoznanie jest proste i łatwe. Obraz kliniczny celiakii jest bardzo zróżnicowany. Niedokrwistość jest najczęstszym pozajelitowym objawem nieleczonej celiakii i często występuje jako objaw izolowany. Najczęstszym typem niedokrwistości u pacjentów z celiakią jest niedokrwistość z niedoboru żelaza, stwierdzana u prawie połowy pacjentów, u których nie występują objawy. Omówiony przypadek przedstawia trudności diagnostyczne. Należy pamiętać, że leczeniem z wyboru w przypadku rozpoznania celiakii jest dieta bezglutenowa polegająca na eliminacji produktów zawierających pszenicę, żyto i jęczmień do końca życia. Ścisła dieta bezglutenowa prowadzi do ustąpienia objawów klinicznych, remisji zmian w obrębie jelita cienkiego, a także zmniejsza ryzyko powikłań, takich jak inne choroby autoimmunologiczne, wrzodziejące zapalenie jelita czczego, chłoniak jelita cienkiego czy gruczolakorak jelita cienkiego. Dlatego też należy pamiętać, że celiakia ma również postacie nietypowe, a wczesne rozpoznanie to sukces leczenia choroby i jej odległych skutków.

Bilans zdrowia dwulatka jest kluczowym badaniem profilaktycznym w okresie poniemowlęcym. Ocenia dziecko w momencie, gdy przechodzi ono z wieku niemowlęcego i pełnego uzależnienia od osób dorosłych, do wieku przedszkolnego i względnej samodzielności. W artykule szczegółowo omówiono bilans 2-letniego chłopca. Praktyczne postępowanie w czasie bilansu wraz z edukacją rodziców to przydatne i podstawowe narzędzie lekarza w poradni. Położenie nacisku na edukację zdrowotną rodziców jako integralną część badania dziecka, prowadzenie edukacji zdrowotnej przez lekarza powinno mieć miejsce zawsze, nie tylko w czasie bilansu, ale także podczas szczepień ochronnych, porady w przypadku choroby dziecka oraz innych form kontaktu z rodzicami i dziećmi.