Analiza Przypadków w Pediatrii 2/2017 | Instytut PWN
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
Bieżący numer
Prenumerata
Archiwum
Numer archiwalny

Analiza Przypadków w Pediatrii 2/2017

 • Numer: 2/2017
 • Liczba stron: 56
 • Dostępny od: 30-06-2017
 • Typ: kwartalnik
cena
32.25zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU
W numerze
Kontakt
Spis treści
Prenumerata
Analiza Przypadków. Pediatria

Zostając prenumeratorem, zyskujesz więcej:

 • bezpłatny dostęp do archiwalnych numerów
 • darmową dostawę
 • otrzymasz numer wcześniej od innych
 • gwarancję niezmienności ceny w czasie trwania okresu prenumeraty
 • atrakcyjne warunki przedłużenia prenumeraty
 • rabaty na udział w konferencjach i szkoleniach Instytutu PWN
 • dodatki tematyczne z 50% rabatem

CZASOPISMO W WERSJI MOBILNEJ DOSTĘPNE na www.ibuk.pl 

mockup ebook

 

cena od
129.00zł
PRZEJDŹ DO SKLEPU

Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych

Jeden procent wszystkich wizyt lekarskich oraz ok. sześć procent wizyt lekarskich w gabinetach lekarzy rodzinnych i pediatrów związanych jest z zapaleniem gardła i migdałków podniebiennych. W wielu przypadkach dziecko z typowymi dolegliwościami leczone jest antybiotykiem. Otrzymuje go 53% dzieci w wieku 3–17 lat w Stanach Zjednoczonych oraz 64,3% pacjentów z bólami gardła w Wielkiej Brytanii. W Polsce jedynie 7,6% lekarzy deklaruje, że zleciłoby antybiotyk dziecku z zapaleniem gardła bez cech anginy paciorkowcowej, ale przy powtórnej wizycie z powodu tych samych dolegliwości odsetek ten wzrasta do 43,7%. Chociaż obserwuje się tendencję spadkową w odsetku zlecanych antybiotykoterapii, nadal znacznie przewyższa on spodziewaną częstość anginy paciorkowcowej, która jest prawie jedynym wskazaniem do tego typu leczenia.

 

Co zrobić, kiedy dziecko kaszle?

Jest to artykuł podsumowujący diagnostykę i leczenie kaszlu u małych dzieci. Należy pamiętać, że najważniejszą rolę odgrywa dokładne osłuchiwanie pacjenta, a także szczegółowo zebrany wywiad.

 

Wymiotujący nastolatek – zatrucie czy nieżyt żołądkowo-jelitowy?

Postawione rozpoznanie w tym artykule jest zaskakujące. Wymioty oraz nudności to nieswoiste objawy będące jednym z głównych powodów zgłaszania się dzieci do lekarza. Do najczęstszych przyczyn wymiotów w populacji dziecięcej należą: choroba refluksowa przełyku oraz nieżyt żołądkowo-jelitowy. Wymioty mogą być także objawem poważnych chorób, które należy zawsze uwzględnić w diagnostyce różnicowej, takich jak podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, niedrożność przewodu pokarmowego, kwasica ketonowa, ostra niewydolność nadnerczy oraz ostre zatrucie. W opisanym przypadku zbyt późne rozpoznanie mogłoby skończyć się dla pacjenta źle, a wystarczy tylko pomyśleć i pamiętać.

 

Trudności diagnostyczne i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci

Opis przypadku dotyczy wystąpienia astmy oskrzelowej u 17-letniego pacjenta obciążonego osobniczym i rodzinnym wywiadem atopowym, który przez długi czas ignorował objawy ze strony dolnych dróg oddechowych. Należy pamiętać, że alergiczne zapalenie błony śluzowej obejmuje zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe. Nawet u 40% osób z alergicznym nieżytem nosa występuje przewlekła nadreaktywność oskrzeli. U części pacjentów dochodzi do rozwoju astmy oskrzelowej.

 

Niedożywienie dzieci w chorobie nowotworowej

Niedożywienie w grupie dzieci z chorobą nowotworową dotyczy 8–32% wszystkich pacjentów, a w przypadku progresji choroby stwierdza się je u 40% chorych. Zaburzenia odżywiania w onkologii wynikają nie tylko z obecności choroby (najsilniej wyrażone w przypadku lokalizacji w jamie brzusznej, ośrodkowym układzie nerwowym) bądź jej progresji, ale też z zaburzonego metabolizmu, zmian stężenia różnych cytokin i neuroregulatorów apetytu, zaburzeń czynności przewodu pokarmowego (wchłaniania, wydalania) i samego leczenia.

 

Profilaktyka krwawień z niedoboru witaminy K – zalecenia 2016

W Polsce profilaktyka krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt obowiązuje od 2007 roku [7]. Zespół Ekspertów pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii zarekomendował u wszystkich noworodków podawanie witaminy K domięśniowo w dawce 0,5 mg lub 2 mg doustnie. Noworodki i niemowlęta karmione piersią, poza jednorazową dawką witaminy K podaną po urodzeniu, wymagały dalszej profilaktycznej podaży witaminy K od 2. tygodnia życia do ukończenia 3. miesiąca życia. Podawanie witaminy K pozwoliło na wyeliminowanie klasycznej postaci choroby oraz zmniejszenie odsetka dzieci z późną postacią VKDB.